Bezpłatne szkolenia finansowane przez Urząd Pracy

URZAD PRACY

Intensywnie współpracujemy na terenie całej Polski z Urzędami Pracy, Urzędami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami, które pokrywają koszty szkoleń zawodowych.

Naszym celem jest przeszkolenie osób w sposób profesjonalny, które chcą uzyskać nowy zawód, podnieść swoje umiejętności i kwalifikacji, a przy okazji móc zrealizować marzenia i pasje. Szkolenia w Beauty Lux finansowane przez Urząd Pracy są to wszystkie szkolenia zawierające się w naszej ofercie. Na potrzeby urzędu możemy połączyć kilka szkoleń w pakiet tak by wykorzystać w pełni należne dofinansowanie.

Kto może skorzystać ze szkoleń?

  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Osoba bezrobotna:

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, lub znalazłaś firmę, które zdeklarowała zatrudnienie po skończonych kursach i szkoleniach, możesz skorzystać z organizowanych przez nasz instytut szkoleń stylizacji paznokci, a Twój Urząd Pracy sfinansuje nasze szkolenie dla Ciebie.

Co podlega finansowaniu?
Pełne koszty szkoleń (kilka szkoleń można połączyć w pakiet tak by wykorzystać pełne dofinasowanie), ubezpieczenie kursanta, dojazd na szkolenie, dodatki szkoleniowe, (kosz noclegu możemy włączyć w koszt szkolenia)

Przyjdź do Nas a otrzymasz niezbędną pomoc i fachową wiedzę.
Przeszkolimy Cię i umożliwimy zakup wszystkich produktów do pracy za pieniądze uzyskane z Urzędu Pracy. Wszystko w jednym miejscu, wygodnie i profesjonalnie.

Ile otrzymam dofinasowania na szkolenie

  • osoba bezrobotna do 6000zł

KROK PO KROKU :
1. Udaj się do Działu Szkoleń, lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy

2. Podaj urzędnikom dane firmy (BEAUTY LUX Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 7010430154, KRS: 0000514004, tel. 022 7112507 jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00395/2016

3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów). Pomożeny w wypełnieniu dokumentów.

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).

Przeczytaj referencje o naszych kursach Urzędów Pracy z całej Polski

Zapisz

Skontaktuj się z Nami!

ZADZWOŃ: +48 22 408 88 61
NAPISZ: szkolenia@new-nails.com